Wdrożenie platformy Moodle polega na jej indywidualnym dopasowaniu do potrzeb danej firmy/instytucji.

Wdrożenie można podzielić na kilka etapów:

1. Instalacja i konfiguracja platformy. Konfiguracja w zależności od potrzeb danej firmy/instytucji może obejmować: przygotowanie systemu uwierzytelnienia, inicjację systemu kursów (stworzenie odpowiedniej struktury), wdrożenie  systemu kont, przydział uprawnień na kursy, zaprojektowanie szablonu graficznego, wstawienie specjalistycznego słownictwa, przygotowanie do automatycznej archiwizacji i inne.

2. Przygotowanie i wprowadzenie materiałów dydaktycznych. Materiały dydaktyczne mogą być przygotowane przez pracownika/współpracownika danej firmy/instytucji lub przez nas. Patrz: Tworzenie kursów e-learningowych . Na życzenie przygotowujemy również elektroniczny kurs obsługi platformy.

3. Szkolenia - prowadzimy szkolenia z zakresu posługiwania się platformą Moodle, szkolenie zazwyczaj obejmuje następującą tematykę: poznanie zasad funkcjonalności systemu, tworzenie kursów, umieszczanie materiałów na platformie, przygotowywanie quizów i lekcji, posługiwanie się forami, komunikacja w Moodle. Prowadzimy również szkolenia podstawowe dla administratorów Moodle. Stawiamy sobie za cel zwrócenie uwagi na efektywność kursów oraz zasady tworzenia kursów e-learningowych.

Po odpowiednim wdrożeniu platforma jest gotowa do pracy.

Praca z platformą polega na:

- tworzeniu nowych i aktualizacji istniejących treści dydaktycznych
- wykonywania zadań administracyjnych: aktualizacja, archiwizacja, optymalizacja
- stałym monitoringu oraz ewaluacji.

Wszystkie zadania możemy wykonywać na zlecenie klienta lub mogą być wykonywanie samodzielnie przez odpowiednio przeszkolone osoby.