Jesteśmy liderem na poznańskim rynku w zakresie wdrażania internetowych platform edukacyjnych dla szkół. Edukacją przez Internet zajmujemy się od 2004. W realizowanym w latach 2004-2007 w nowatorskim projekcie edukacyjnym nauczania zdalnego „Nauka przez Internet” w zakresie kształcenia na poziomie liceum ogólnokształcącego uczestniczyło ponad 300 osób:

w telewizji PTV3 - wywiad z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty:

 

W latach 2010-2013 realizowaliśmy dwa projekty unijne w zakresie wsparcia e-learningowego osób zdających egzaminy eksternistyczne.

 

Artykuły w gazetach o nas:

Głos Wielkopolski o nas

 Gazeta Wyborcza:

 Gazeta Wyborcza

 

Życie:

Życie

 

Wieści lubońskie:

wiesci1

wiesci2

 

Współpracujemy ze szkołami z terenu Poznania prowadząc internetowe platformy edukacyjne. Specjalizujemy się w zakresie wdrażania platform w szkołach, prowadzimy szkolenia dla nauczycieli oraz sami przygotowujemy materiały edukacyjne.

Na stałe współpracujemy lub zatrudniamy: programistów, grafików, techników montażu materiałów multimedialnych oraz osoby przygotowujące prezentacje multimedialne. Stawiamy sobie za cel prostotę rozwiązań. Wszystkie nasze szkolenia w linearny sposób realizują założone cele.

Oferujemy swoje usługi w zakresie wdrażania i zarządzania platformami e-learningowymi w szczególności platformy Moodle dla szkół i uczelni, ale także firm i instytucji publicznych.