1. Fragment przykładowej lekcji z biologii:

 

Miażdżyca naczyń krwionośnych.

Miażdżyca (arterioskleroza) jest przewlekłą chorobą tętnic, polegającą na postępującym stwardnieniu i grubieniu ścian tętnic wskutek odkładania się twardych, płytkowatych złogów; blaszek miażdżycowych. Prowadzi to do zwężenia światła naczyń, a w końcu do jego zamknięcia. Krew nie dopływa do tkanek (nie dostarcza substancji odżywczych i tlenu) wskutek czego pogarsza się praca narządu, aż do obumarcia tkanek. Miażdżyca może atakować wszystkie tętnice, jednak najczęściej rozwija się w aorcie, tętnicach wieńcowych (może prowadzić do zawału serca) i tętnicach mózgowych (może prowadzić do udaru mózgu).

   

2. Fragment przykładowej lekcji z historii:

 

Wyprawa Pierwszej Kompanii Kadrowej.


W nocy z 5 na 6 sierpnia 1914 r. Pierwsza Kompania Kadrowa przekroczyła granicę austriacko-rosyjską i wkroczyła na ziemie Królestwa Polskiego. Myślą Piłsudskiego nie było pokonanie Rosjan przy pomocy 144 ludzi. Liczył, że jego oddział poderwie ludność polską do antyrosyjskiego powstania. Plany te były jednak chybione co znalazło swój wydźwięk w pieśni "My, Pierwsza Brygada".

 

3. Fragmenty dyskusji na forach przekrojowych:

Forum przekrojowe z języka polskiego  ► Forma czy treść?


Witam, zachęcam do lektury poezji baroku, bo są to wiersze niezwykłe. Poeci tej epoki przywiązywali dużą wagę do formy, często większą niż do treści - wystarczy przeczytać wyrafinowany sonet Jana Andrzeja Morsztyna "Do trupa", by się o tym przekonać. Jak sądzicie, czy ważniejsza jest forma, czy treść utworu? A może i jedno, i drugie? Dlaczego?

Czekam na Wasze odpowiedzi.

Nauczyciel języka polskiego


 Jan Andrzej w sonecie "do trupa" zamiast do ukochanej zwraca się do trupa, Mnie osobiście taka forma zalotów nie zachwyca. …………….

Uczeń klasy pierwszej

 

Forum z historii ► Rozdrobnienie feudalne


Co oznaczała zasada: "Wasal mojego wasala nie jest moim wasalem"? 
Nauczyciel historii


Można to zinterpretować na przykładzie zależności lennej pomiędzy suwerenem a lennikiem, zasada ta …………….

Uczeń klasy pierwszej

 

4. Fragmenty testów:

Fragment testu z języka angielskiego:

 

Fragment testu z matematyki:

 

 

5. Fragmenty czatów:

Fragment czatu z geografii:
Nauczyciel: Kolejną ważną rzeczą jest budowa gleby. Co to jest profil glebowy?
Uczeń: Pionowy przekrój, odsłaniający morfologię
Nauczyciel: Z czego składa się profil glebowy?
Uczeń: humus poziom próchniczy, poziom wymywania ........................

 


 

Fragment czatu z technologii informacyjnej:
Uczeń: Czy mógłby Pan mi wytłumaczyć bity i piksele?
Nauczyciel: bit to najmniejsza jednostka informacji, 8 bitów stanowi 1 Bajt
Nauczyciel: Piksel to najmniejsza jednostka do wyświetlenia na ekranie
Nauczyciel: Jeśli mamy rozdzielczość np. 1024x768, to tyle mamy pikseli w pionie i poziomie ...........................

 


 

 

6. Zadania domowe:

Zadanie domowe z chemii:

 


 

Zadanie domowe z języka polskiego:

Wybierz jeden z dwóch podanych tematów poniżej:
Temat 1.
Odwołując się do ideologii pozytywistycznej, zanalizuj na podstawie fragmentu „Lalki” B. Prusa poglądy Wokulskiego na temat Paryża „Paryż pomimo pozornego chaosu ……………….. „

Temat 2.
Pejzaż tatrzański w liryce młodopolskiej. Porównaj motyw gór w wierszu T. Micińskiego „W Kościeliskiej” i K. Przerwy-Tetmajera „Widok ze Świnicy...”

W Kościeliskiej „Niebo tak modre, jak myśl Zbawiciela,  ………………….”

W informacji zwrotnej od nauczyciela otrzymasz zaznaczone błędy, uwagi oraz ocenę.