Zakres naszej działalności:

1. E-LEARNING

- instalacja, wdrażanie i administracja internetowymi platformami edukacyjnymi
- szkolenia i konsultacje w zakresie wdrażania platform
- przygotowywanie treści dydaktycznych
- prace programistyczne w zakresie platform edukacyjnych

2. OBSŁUGA INFORMATYCZNA SZKÓŁ

- wdrażanie dzienników elektronicznych w szkołach województwa wielkopolskiego
- szkolenia w zakresie obsługi dziennika elektronicznego
- hosting szkolnych stron internetowych
- szkolenia w zakresie obsługi stron internetowych przez nauczycieli

3. PROJEKTY UNIJNE

- przygotowanie i realizacja projektów unijnych w zakresie edukacji

4. LICEUM EKSTERNISTYCZNE

- przygotowanie do egzaminów eksternów eksternistycznych na poziomie liceum ogólnokształcącego za pomocą technik internetowych
- internetowe kursy maturalne