1. Pomoc dla dyrektora w zakresie kierowania Szkołą – dyrektor publikuje wytyczne dla nauczycieli oraz ogłasza komunikaty poprzez forum dostępne tylko dla nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły (wiadomości dodatkowo są przekazywane na skrzynki e-mailowe).

 

2. Pomoc dla nauczycieli
Nauczyciel ma możliwość:
- korzystania z przykładowych prezentacji oraz quizów
- publikowania własnych prezentacji i quizów oraz udostępniania ich uczniom
- zadawania zadań domowych
- prowadzenia dyskusji na forum internetowym
- rozmów poprzez czaty.

 

3. Pomoc dla uczniów
Uczeń może:
- w każdej chwili utrwalić lub nadrobić swoją wiedzę podaną w atrakcyjnej formie
- wypowiedzieć się na forum przedmiotowym na tematy związane z aktualnie realizowanymi zagadnieniami
- wykonać zadania domowe i przesłać je poprzez platformę
- mieć stały dostęp do swoich ocen.