ADTI - Akademia Doskonalenia Technik Informatycznych Piotr Jezierski realizował projekty unijne:

 

1. Edycja 2010-2012 - "Liceum eksternistycznie - dlaczego nie! Program wsparcia e-learningowego osób zdających egzaminy eksternistyczne" nr projektu POKL.09.03.00-30-021/09.

Wartość projektu: 543 011,20 zł
Wartość dofinansowania z EFS: 100%

 

2. Edycja 2011-2013 "Liceum eksternistycznie - też dla mnie! Program wsparcia e-learningowego osób zdających egzaminy eksternistyczne" nr projektu POKL.09.03.00-30-005/10.

Wartość projektu: 725 930,00 zł
Wartość dofinansowania z EFS: 100%

 

 

logo projekt