W ramach abonamentu otrzymujecie Państwo:
- instalację i konfigurację systemu Moodle oraz jego utrzymanie na naszym serwerze
- utworzenie kont dla nauczycieli i uczniów
- udostępnienie przydatnych zasobów dydaktycznych oraz testów do wyboru na poziomie liceum ogólnokształcącego lub gimnazjum
- każdy szkoła posiada "opiekuna" - osobę, która zdalnie pomaga w prowadzeniu platformy edukacyjnej, wyjaśnia problemy nauczycieli oraz uczniów, czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem platformy.

 

Abonament: 300 zł /m-c dla szkół do 200 uczniów
(za każdych kolejnych 100 uczniów dodatkowe 50 zł /m-c)

Wszystkie ceny są cenami brutto w rozliczeniu miesięcznym.

 

Dla szkół z terenu województwa wielkopolskiego przeprowadzamy dodatkowe szkolenia z platformy Moodle.
Stawki za szkolenia ustalane indywidualnie w zależności od liczby godzin oraz odległości od Poznania.

Każdy nauczyciel uczestniczący w szkoleniu otrzymuje certyfikat ukończenia ADTI w zakresie posługiwania się platformami edukacyjnymi.