Zalety platformy

Z myślą o uczniach!

Platforma stwarza możliwość:

- powstania wirtualnej klasy

- zwiększenia poziomu motywacji uczniów do systematycznej nauki

- aktywizacji uczniów nieśmiałych

- nauki samodzielności oraz odpowiedzialności

- wyrażania swoich poglądów oraz myśli w sposób jasny i czytelny dla innych odbiorców

- łatwej wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi grupami użytkowników platformy

- wspomagania procesu uczenia się (uczeń podczas nieobecności może łatwo nadrobić zaległości), szczególnie ważne wsparcie dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenie indywidualnego

- śledzenia wyników w nauce oraz aktywności uczniów

- otwarcia na poglądy innych osób.

Dzięki platformie:

- uczeń staje się aktywnym podmiotem, korzysta z nowoczesnych dostępnych źródeł nauki, samodzielnie buduje własny system wiedzy

- uczeń ma możliwość korzystania z najbardziej rozpowszechnionej platformy edukacyjnej na Świecie, powszechnie stosowanej na uczelniach wyższych

- nauczyciel łatwo może zweryfikować wiedzę uczniów, zadawać pytania oraz przygotowywać zadania domowe.