Oferujemy szkolenia:

1. Posługiwanie się platformę Moodle dla osób przygotowujących szkolenia e-learningowe (przykładowa tematyka):
- poznanie podstawowych zasad funkcjonalności systemu
- umieszczanie materiałów na platformie
- przygotowywanie quizów i lekcji
- wykorzystywania różnych aktywności: zadań, wiki, warsztatów
- posługiwanie się forami
- komunikacja w Moodle
- monitoring i badanie efektywności nauki

2. Podstawowa administracja platformą Moodle (przykładowa tematyka):
- przegląd zasad funkcjonalności systemu
- tworzenie struktury kursów
- obsługa kont użytkowników
- zarządzanie rolami
- raportowanie i monitoring
- praca z bazą danych Moodle